SLOVENSKE GORE V PODOBI

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
14.08.1953 – 06.09.1953
[katalog]