PRISOTNOSTI '76. GRUPA 69 IN GOSTI GRUPE 69

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
15.04.1976 – 03.05.1976
[katalog]

Prenosi

PILONOVA GALERIJA, AJDOVŠČINA, SLOVENIJA
31.05.1976 – 15.06.1976
UMETNOSTNA GALERIJA, MARIBOR, SLOVENIJA
12.05.1976 – 26.05.1976
UMJETNIČKI PAVILJON SARAJEVO, SARAJEVO, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
21.06.1976 – 09.07.1976