GRAFIČKI TRENUTAK SR SLOVENIJE

GALERIJA SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI, NIŠ, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
18.03.1983 – 01.04.1983
[katalog]

Prenosi

DOM KULTURE, ČAČAK, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
1983 – 1983
GALERIJA GALŽENICA, VELIKA GORICA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
17.05.1983 – 08.06.1983
GALERIJA GRADSKOG MUZEJA, VARAŽDIN, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
06.04.1983 – 17.04.1983
GALERIJA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
02.09.1983 – 20.09.1983