RAZSTAVA ŠTUDENTOV AKADEMIJE UPODABLJAJOČIH UMETNOSTI V LJUBLJANI IZ LET 1945-1951

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
18.04.1988 – 05.05.1988
[zloženka]