DANA KOČICA

GALERIJA DLUM, MARIBOR, SLOVENIJA
05.03.1997 – 29.03.1997