DANA KOČICA, SKULPTURE V STEKLU

GALERIJA POSAVSKEGA MUZEJA, BREŽICE, SLOVENIJA
16.03.1990 – 08.04.1990
[zloženka]