BENJAMIN KREŽE. Magus Rotarum

GALERIJA KAPELICA (Likozarjeva 1), LJUBLJANA, SLOVENIJA
04.03.2010 – 19.03.2010