VESNA ČRNIVEC. Od fotografije do grafike

GALERIJA VODNIKOVA DOMAČIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
04.03.2010 – 30.03.2010
[zloženka]