ECLIPSE.PORNORAMA 2001

GALERIJA ŠOU (KAPELICA), LJUBLJANA, SLOVENIJA
16.01.2001 – 02.02.2001