GOSTIMO MODERNO GALERIJO. NEMATIČNA PODROČJA: video umetnost v Sloveniji po letu 2000

GALERIJA GANES PRATT, LJUBLJANA, SLOVENIJA
27.02.2008 – 03.04.2008