ŠTUDENTKE 4. LETNIKA ODDELKA ZA LIKOVNO UMETNOST PF MARIBOR

GALERIJA MEDIA NOX, MARIBOR, SLOVENIJA
28.02.2005 – 08.03.2005