NAGRADA SKUPINE OHO 2011 / The OHO Award 2011

GALERIJA VŽIGALICA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
05.05.2011 – 22.05.2011