JOSEPH BEUYS

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
23.04.1991 – 26.05.1991
[katalog, zloženka]