STOJAN GRAUF. Zemlja ni človekova last, človek je last zemlje [EKO 8]

UGM STUDIO, MARIBOR, SLOVENIJA
16.04.2021 – 06.06.2021