RAZSTAVA DSLU 1976

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
18.11.1976 – 05.12.1976
[katalog]