2. MEDNARODNO SREČANJE SLIKARJEV GRAD RETZHOF 1967

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
04.04.1968 – 18.04.1968
[zloženka]