OLJČNI GAJ Z RDEČO ZEMLJO, spremenljiva podoba neke krajine / ULIVETO CON TERRA ROSSA, la metamorfosi di un paesaggio

GALERIJA HERMAN PEČARIČ, PIRAN, SLOVENIJA
06.03.2008 – 13.04.2008
[katalog]