RAZSTAVA DSLU 1977

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
06.12.1977 – 03.01.1978
[katalog]