UMETNIKI DVEH MANJŠIN / ARTISTI DI DUE MINORANZE

SVETOVNI SLOVENSKI KONGRES, LJUBLJANA, SLOVENIJA
22.03.2006 – 10.04.2006