FRITZ WOTRUBA

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
12.01.1971 – 02.02.1971
[katalog]