DELA SLOVENSKIH UMETNIKOV Z MOTIVI IZ NOV

MUZEJ LJUDSKE REVOLUCIJE SRS, LJUBLJANA, SLOVENIJA
1973