SODOBNI BENEŠKI UMETNIKI

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
04.10.1984 – 04.11.1984
[katalog]