SODOBNIKI.FOTOGRAFIJA V JUGOSLAVIJI

LIKOVNO RAZSTAVIŠČE RIHARD JAKOPIČ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
28.03.1986 – 1986
[katalog]