PELKO, PAVLIČ, TOMAŽIN. TEREZIJANSKA (Same babe)

GALERIJA IVANA GROHARJA, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
19.01.2011 – 13.02.2011
[katalog]