NIVES KAVURIĆ - KURTOVIĆ

MALA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
13.10.1970 – 15.11.1970
[katalog]