DELA PEDAGOŠKIH DELAVCEV ODDELKA ZA LIKOVNO UMETNOST PEDAGOŠKE FAKULTETE

RAZSTAVNI SALON TEHNIŠKE FAKULTETE, MARIBOR, SLOVENIJA
12.09.1988 – 28.12.1988