BARBARA JAKŠE,STANE JERŠIČ.PHOTOGRAPHY OF VOICES

FOTOGALERIE, DUNAJ/WIEN, AVSTRIJA /AUSTRIA
01.05.1991 – 26.05.1991
[katalog]