POGLED IZZA. DIZAJN V BOSNI IN HERCEGOVINI / A Look Form Behind. Design in Bosnia and Herzegovina

CANKARJEV DOM-SPREJEMNA DVORANA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
18.03.2009 – 13.04.2009