DANA KOČICA,VLASTA ZORKO,SLAVKO KORES,PETER VERNIK

GALERIJA DLUM, MARIBOR, SLOVENIJA
13.04.1994
[katalog]