MICHAEL BENSON. ONSTRAN: pogledi vesoljskih sond

HOTEL MONS, LJUBLJANA, SLOVENIJA
21.03.2007 – 03.04.2007