ONSTRAN KNJIG / BEYOND BOOKS. Knjige, objekti, lepaki in umetnost po pošti 1965 - 2010

BEŽIGRAJSKA GALERIJA 1 (Dunajska cesta), LJUBLJANA, SLOVENIJA
30.03.2011 – 17.05.2011
[katalog]