EPK 2012. NOVA F, tendence v slovenski fotografiji (1.del): O FOTOGRAFIJI

FOTOGALERIJA STOLP, MARIBOR, SLOVENIJA
28.03.2012 – 12.05.2012