DSLU

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
20.11.1974 – 08.12.1974
[zloženka]