POMEMBNA IMENA SODOBNE ŠPANSKE UMETNOSTI

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
13.12.1979 – 06.01.1980
[katalog]