JUGOSLAVISKA KONSTNAERER. MODERNA & NAIVER

UMEA, ŠVEDSKA /SWEDEN
20.12.1972 – 1973
[katalog]