SAVREMENI SLOVENAČKI LIKOVNI UMETNICI

MALI KALEMEGDAN, BEOGRAD, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
18.11.1958 – 03.12.1958
[katalog]