OKUPATORJEVI ZAPORI IN TABORIŠČA

MUZEJ LJUDSKE REVOLUCIJE SRS, LJUBLJANA, SLOVENIJA
28.11.1960 – 1961