9. VIŠKI LIKOVNI SALON

OSNOVA ŠOLA VIČ (BIVŠA M.NOVAK JOVO), LJUBLJANA, SLOVENIJA
09.05.1994 – 13.05.1994