V ČASU PROSTORA. Ob 30. obletnici Galerije Media Nox

GALERIJA MEDIA NOX, MARIBOR, SLOVENIJA
20.06.2020 – 04.09.2020