ONIRIZEM IN FANTASTIKA NA GRAFIKAH OD 16. STOLETJA DO DANES. IZ ZBIRKE NACIONALNE KNJIŽNICE V PARIZU

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
16.12.1976 – 03.01.1977
[katalog]