RAZSTAVA DRUŠTVA SLOVENSKIH UPODABLJAJOČIH UMETNIKOV 1952

SLOVENIJA
1952 – 1952