EXACTA 1918-1985. OD KONSTRUKTIVIZMA K SISTEMSKI UMETNOSTI

GALERIJA TIVOLI/MGLC, LJUBLJANA, SLOVENIJA
16.05.1990 – 10.06.1990
[katalog]

Prenosi

RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ, TRG BORISA KRAIGHERJA, MARIBOR, SLOVENIJA
12.02.1991