LIKOVNI UMETNIKI '72

UMETNOSTNI PAVILJON, SLOVENJ GRADEC, SLOVENIJA
05.02.1972 – 25.02.1972