RAZSTAVA GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA.30-LETNICA DOS

LIKOVNO RAZSTAVIŠČE RIHARD JAKOPIČ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
25.02.1982 – 10.03.1982
[katalog]