IZBRANA DELA SLOVENSKIH AVTORJEV IZ ZBIRK MODERNE GALERIJE

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
10.05.1994 – 24.09.2000
[katalog, zloženka]