SAMO JUREČIČ

FRANCOSKI KC CHARLES NODIER, LJUBLJANA, SLOVENIJA
11.05.1994 – 15.06.1994