RIZNICATA NA SLOVENEČKATA GRAFIKA 1955-2005 / TREASURES OF SLOVENE GRAPHIC ART 1955-2005

Likovni salon Makedonske akademije znanosti in umetnosti, SKOPJE, MAKEDONIJA /FORMER YUGOSLAV REPUBLIC MACEDONIA (do feb.2019)
18.04.2006 – 31.05.2006
[katalog]