12. VIŠKI LIKOVNI SALON

OSNOVA ŠOLA VIČ (BIVŠA M.NOVAK JOVO), LJUBLJANA, SLOVENIJA
17.04.1997 – 24.04.1997