FRAGMENTI SREČE V UMETNOSTI / FRAGMENTS OF HAPPINESS IN ART

MESTNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
25.04.2013 – 16.06.2013
[katalog, zloženka]