JIRI SURUVKA. Gotham City

KIBELA PROSTOR ZA UMETNOST, MARIBOR, SLOVENIJA
10.07.2020 – 07.08.2020